MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DRUGA GODINA
(za studente koji su upisali školske 2020/2021)

——————————————————————————————————————————————–
Ponedeljak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom/Skype link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
11:00 – 11:45 3. čas Geopolitika Balkana * Skype link 1
12:00 – 12:45 4. čas Geopolitika Balkana * Skype link 2
13:00 – 13:45 5. čas Političko nasilje Zoom link 1 730 569 8775 Soc1
14:00 – 14:45 6. čas Političko nasilje Zoom link 2 730 569 8775 Soc1
——————————————————————————————————————————————–
* Nastava na predmetu Geopolitika Balkana od 18.10. u 11h, pomera se za 19.10. u 10h.
——————————————————————————————————————————————–
Utorak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
12:00 – 12:45 4. čas Protokol Zoom link 1 730 569 8775 Soc1
13:00 – 13:45 5. čas Protokol Zoom link 2 730 569 8775 Soc1
——————————————————————————————————————————————–
Sreda
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
09:00 – 09:45 1. čas Civilna bezbednost Zoom link 1 557 739 2811 politika
10:00 – 10:45 2. čas Civilna bezbednost Zoom link 2 557 739 2811 politika
——————————————————————————————————————————————–