ČETVRTA GODINA – DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

——————————————————————————————————————————————–
Ponedeljak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom/Skype link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
11:00 – 11:45 3. čas Obaveštajni rad u diplomatiji Zoom link 1
12:00 – 12:45 4. čas Obaveštajni rad u diplomatiji (v) * Skype link 1
13:00 – 13:45 5. čas Uporedni politički sistemi Zoom link 1 543 386 3409 FDB
14:00 – 14:45 6. čas Uporedni politički sistemi Zoom link 2 543 386 3409 FDB
——————————————————————————————————————————————–
* Vežbe na predmetu Obaveštajni rad u diplomatiji održavaju se putem aplikacije skype. Skajp profil saradnika Jevtića je milos.jevtic999
——————————————————————————————————————————————–
Utorak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
09:00 – 09:45 1. čas Komunikologija Zoom link 1 896 7070 3941 FDB
10:00 – 10:45 2. čas Komunikologija Zoom link 2 896 7070 3941 FDB
——————————————————————————————————————————————–
Sreda
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom/Skype link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
09:00 – 09:45 1. čas Vojna diplomatija ** Zoom link 1
10:00 – 10:45 2. čas Vojna diplomatija (v) *** Skype link 1
11:00 – 11:45 3. čas Stručna praksa  
12:00 – 12:45 4. čas Stručna praksa  
——————————————————————————————————————————————–
** Studenti biraju jedan predmet između predmeta: Vojna diplomatija i Studije EU. Online snimak prvog predavanja na predmetu Studije EU možete pogledati na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=fhF2aVqxSHY
*** Vežbe na predmetu Vojna diplomatija održavaju se putem aplikacije skype. Skajp profil saradnika Jevtića je milos.jevtic999
——————————————————————————————————————————————–
Četvrtak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
09:00 – 09:45 1. čas Engleski jezik 7 (Prva grupa) **** Zoom link 1 365 046 2717 u5ErSF
10:00 – 10:45 2. čas Engleski jezik 7 (Prva grupa) **** Zoom link 2 365 046 2717 u5ErSF
12:00 – 12:45 4. čas Studije EU ** Zoom link 1 978 2280 6349 FDB
13:00 – 13:45 5. čas Studije EU ** Zoom link 2 978 2280 6349 FDB
——————————————————————————————————————————————–
**** Pradavač: Mina Suknović
** Studenti biraju jedan predmet između predmeta: Vojna diplomatija i Studije EU. Snimak predavanja možete pogledati na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=fhF2aVqxSHY
——————————————————————————————————————————————–
Petak
——————————————————————————————————————————————–
Vreme Čas Naziv predmeta Zoom link Meeting ID Passcode
——————————————————————————————————————————————–
12:00 – 12:45 4. čas Engleski jezik 7 (Druga grupa) **** Zoom link 1 365 046 2717 u5ErSF
13:00 – 13:45 5. čas Engleski jezik 7 (Druga grupa) **** Zoom link 2 365 046 2717 u5ErSF
——————————————————————————————————————————————–
*** Pradavač: Mina Suknović, za studente koji su u trećoj godini slušali predmet kod dr Ivone Radojević Aleksić.
——————————————————————————————————————————————–