Raspored predavanja u školskoj 2021/2022. godini

Zimski semestar počinje 11. oktobra 2021. godine 

PRVA GODINA – I semestar 

2021/2022.

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09:00 – 09:45   Drugi strani jezik 1 (Italijanski, Nemački, Španski jezik) Evropski odnosi i EU
2. 10:00 – 10:45 Sociologija politike Osnovi bezbednosti Drugi strani jezik 1 (Italijanski, Nemački, Španski jezik) Evropski odnosi i EU
3. 11:00 – 11:45 Sociologija politike Osnovi bezbednosti Engleski jezik 1 (Prva grupa) Evropski odnosi i EU
4. 12:00 – 12:45 Sociologija politike Osnovi bezbednosti Engleski jezik 1 (Prva grupa) Osnovi prava sa ustavnim pravom Engleski jezik 1 (Druga grupa)
5. 13:00 – 13:45 Informatika u diplomatiji [1] Informatika u diplomatiji [2] Engleski jezik 1 (Prva grupa) Osnovi prava sa ustavnim pravom Engleski jezik 1 (Druga grupa)
6. 14:00 – 14:45 Informatika u diplomatiji Informatika u diplomatiji Osnovi prava sa ustavnim pravom Engleski jezik 1 (Druga grupa)
7. 15:00 – 15:45 Informatika u diplomatiji Informatika u diplomatiji

[1] Blok nastava – svake druge nedelje.
[2] Blok nastava – svake druge nedelje.

 DRUGA GODINA III semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 09:00 – 09:45 Politički sistem Srbije Engleski jezik 3 (Prva i Druga grupa)
2. 10:00 – 10:45 Krivično pravo (opšti deo) Međunarodno javno pravo Politički sistem Srbije Engleski jezik 3 (Prva i Druga grupa)
3. 11:00 – 11:45 Istorija diplomatije Krivično pravo (opšti deo) Međunarodno javno pravo Politički sistem Srbije Engleski jezik 3 (Prva i Druga grupa)
4. 12:00 – 12:45 Istorija diplomatije Krivično pravo (opšti deo) Međunarodno javno pravo Politički sistem Srbije
5. 13:00 – 13:45 Međunarodno javno pravo
6. 14:00 – 14:45

 

 TREĆA GODINA V semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 09:00 – 09:45 Geopolitika Engleski jezik 5 (Prva grupa)
2. 10:00 – 10:45 Geopolitika Protokol Engleski jezik 5 (Prva grupa) Ples
3. 11:00 – 11:45 Spoljna politika Srbije Protokol Engleski jezik 5 (Druga grupa) Ples
4. 12:00 – 12:45 Spoljna politika Srbije   Engleski jezik 5 (Druga grupa)
5. 13:00 – 13:45 Spoljna politika Srbije
6. 14:00 – 14:45

 … 

ČETVRTA GODINA VII semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 09:00 – 09:45   Komunikologija Vojna diplomatija [3] Engleski jezik 7 (Prva grupa)
2. 10:00 – 10:45 Komunikologija Vojna diplomatija Engleski jezik 7 (Prva grupa)  
3. 11:00 – 11:45 Obaveštajni rad u diplomatiji Stručna praksa
4. 12:00 – 12:45 Obaveštajni rad u diplomatiji Stručna praksa Studije EU [4] Engleski jezik 7 (Druga grupa)
5. 13:00 – 13:45 Uporedni politički sistemi Studije EU Engleski jezik 7 (Druga grupa)
6. 14:00 – 14:45 Uporedni politički sistemi

[3] Studenti biraju jedan od predmeta: Vojna diplomatija i Studije EU.
[4] Studenti biraju jedan od predmeta: Vojna diplomatija i Studije EU.  

……. 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

 Raspored predavanja u školskoj 2021/2022. godini u zimskom semestru

Početak zimskog semestra 11. oktobar 2021. godine

 JEDNA GODINA I semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA
1. 09:00 – 09:45 Metodologija političkih nauka Civilna bezbednost
2. 10:00 – 10:45 Metodologija političkih nauka Civilna bezbednost
3. 11:00 – 11:45 Geopolitika Balkana Međunarodne organizacije [6]
4. 12:00 – 12:45 Geopolitika Balkana Protokol Međunarodne organizacije [6]
5. 13:00 – 13:45 Menadžment nacionalne bezbednosti [5] Protokol Stručna praksa
6. 14:00 – 14:45 Menadžment nacionalne bezbednosti [6] Stručna praksa

[5] Studenti biraju jedan od predmeta: Menadžment nacionalne bezbednosti i Međunardone organizacije.
[6] Studenti biraju jedan od predmeta: Menadžment nacionalne bezbednosti i Međunardone organizacije.

….

DRUGA GODINA (školske 2020/2021) III semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA
1. 09:00 – 09:45 Civilna bezbednost
2. 10:00 – 10:45 Civilna bezbednost
3. 11:00 – 11:45 Geopolitika Balkana
4. 12:00 – 12:45 Geopolitika Balkana Protokol
5. 13:00 – 13:45 Političko nasilje Protokol
6. 14:00 – 14:45 Političko nasilje

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

 Raspored predavanja u školskoj 2021/2022. godini u zimskom semestru

Početak zimskog semestra 11. oktobar 2021. godine 

PRVA GODINA I semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK
1. 09:00 – 09:45 Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost [7] Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost [8]    
2. 10:00 – 10:45 Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost   Teorija korporativne bezbednosti
3. 11:00 – 11:45 Informaciona bezbednost [9] Informaciona bezbednost [10] Teorija korporativne bezbednosti
4. 12:00 – 12:45 Informaciona bezbednost Informaciona bezbednost
5. 13:00 – 13:45 Menadžment u korporativnoj bezbednosti Finansijska forenzika i bezbednost
6. 14:00 – 14:45 Menadžment u korporativnoj bezbednosti Finansijska forenzika i bezbednost

DRUGA GODINA (školska 2020/2021. i starije)

2021/2022. PONEDELJAK   UTORAK
09:00-10:45 Ugrožavanje korporativne bezbednosti 09:00-10:45 Civilna bezbednost
11:00-12:45 Savremeni sistemi korporativne bezbednosti    

[7] Blok nastava – svake druge nedelje
[8] Blok nastava – svake druge nedelje
[9] Blok nastava – svake druge nedelje
[10] Blok nastava – svake druge nedelje