Raspored predavanja

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

u školskoj 2017/2018. godini

Letnji semestar počinje 20. februara 2018. godine

I GODINA / II SEMESTAR

2017/2018. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 9:00 – 9:45  Osnovi politike i savremeni politički sistemi Engleski jezik 2 Drugi strani jezik 2  Evropski odnosi i EU Sistemi bezbednosti
2. 9:50 – 10:35 Osnovi politike i savremeni politički sistemi Engleski jezik 2 Drugi strani jezik 2  Evropski odnosi i EU Sistemi bezbednosti
3. 11:05 – 11:50 Osnovi politike i savremeni politički sistemi Engleski jezik 2  Evropski odnosi i EU Sistemi bezbednosti

II GODINA / IV SEMESTAR

2017/2018. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 9:00 – 9:45 Engleski jezik 4
2. 9:50 – 10:35 Religija i politika Zaštita i bezbednost informacija Engleski jezik 4 Zaštita i bezbednost informacija
3. 11:05 – 11:50 Religija i politika Zaštita i bezbednost informacija Engleski jezik 4 Međunarodna bezbednost  Zaštita i bezbednost informacija
4. 12:00 – 12:45 Metodologija političkih nauka  Krivično pravo (posebni deo) Međunarodna bezbednost
5. 12:55 – 13:40 Metodologija političkih nauka  Krivično pravo (posebni deo)  Međunarodna bezbednost
6. 13:50 – 14:35  Međunarodna bezbednost

III GODINA / VI SEMESTAR

2017/2018. PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK
1. 9:00 – 9:45  Obaveštajno bezbednosne službe Međunarodni ekonomski odnosi Debata  Međunarodni ekonomski odnosi
2. 9:50 – 10:35 Obaveštajno bezbednosne službe Međunarodni ekonomski odnosi Debata Međunarodni ekonomski odnosi Engleski jezik 6
3. 11:05 – 11:50 Obaveštajno bezbednosne službe  Psihologija pokreta Krizni menadžment  Engleski jezik 6
4. 12:00 – 12:45  Psihologija pokreta  Krizni menadžment Engleski jezik 6