Raspored predavanja u školskoj 2020/2021. godini u letnjem semestru

Početak letnjeg semestra 17. februara 2021. godine

PRVA GODINA – 2. SEMESTAR

2020/2021.

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09:00 – 09:45 Osnovi politike i savremeni politički sistemi Drugi strani jezik 2 (Nemački, Italijanski jezik) Evropski odnosi i EU Sistemi bezbednosti
2. 10:00 – 10:45 Osnovi politike i savremeni politički sistemi Engleski jezik 2 Drugi strani jezik 2 Evropski odnosi i EU Sistemi bezbednosti
3. 11:00 – 11:45 Osnovi politike i savremeni politički sistemi Engleski jezik 2 Evropski odnosi i EU Sistemi bezbednosti
4. 12:00 – 12:45 Engleski jezik 2
5. 13:00 – 13:45 Drugi strani jezik 2 (Španski jezik)
6. 14:00 – 14:45 Drugi strani jezik 2

DRUGA GODINA – 4. SEMESTAR

2020/2021.

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09:00 – 09:45 Engleski jezik 4
2. 10:00 – 10:45 Metodologija političkih nauka Metodologija političkih nauka Religija i politika Engleski jezik 4
3. 11:00 – 11:45 Religija i politika Zaštita i bezbednost informacija (svake druge nedelje) Zaštita i bezbednost informacija (svake druge nedelje) Engleski jezik 4 Međunarodna bezbednost
4. 12:00 – 12:45 Zaštita i bezbednost informacija Zaštita i bezbednost informacija Krivično pravo (posebni deo) Međunarodna bezbednost
5. 13:00 – 13:45 Zaštita i bezbednost informacija Zaštita i bezbednost informacija Krivično pravo (posebni deo) Međunarodna bezbednost
6. 14:00 – 14:45 Zaštita i bezbednost informacija Zaštita i bezbednost informacija Međunarodna bezbednost

 …

TREĆA GODINA – 6. SEMESTAR

2020/2021.

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

1. 09:00 – 09:45 Obaveštajno bezbednosne službe Međunarodni ekonomski odnosi Debata
2. 10:00 – 10:45 Obaveštajno bezbednosne službe Međunarodni ekonomski odnosi Debata Međunarodni ekonomski odnosi Krizni menadžment
3. 11:00 – 11:45 Obaveštajno bezbednosne službe Psihologija pokreta Međunarodni ekonomski odnosi Krizni menadžment
4. 12:00 – 12:45 Psihologija pokreta Engleski jezik 6
5. 13:00 – 13:45 Engleski jezik 6