MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

 Raspored predavanja u školskoj 2021/2022. godini u zimskom semestru

Početak zimskog semestra 11. oktobar 2021. godine

 JEDNA GODINA I semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA
1. 09:00 – 09:45 Metodologija političkih nauka Civilna bezbednost
2. 10:00 – 10:45 Metodologija političkih nauka Civilna bezbednost
3. 11:00 – 11:45 Geopolitika Balkana Međunarodne organizacije [6]
4. 12:00 – 12:45 Geopolitika Balkana Protokol Međunarodne organizacije [6]
5. 13:00 – 13:45 Menadžment nacionalne bezbednosti [5] Protokol Stručna praksa
6. 14:00 – 14:45 Menadžment nacionalne bezbednosti [6] Stručna praksa

[5] Studenti biraju jedan od predmeta: Menadžment nacionalne bezbednosti i Međunardone organizacije.
[6] Studenti biraju jedan od predmeta: Menadžment nacionalne bezbednosti i Međunardone organizacije.

….

DRUGA GODINA (školske 2020/2021) III semestar

2021/2022. PONEDELJAK UTORAK SREDA
1. 09:00 – 09:45 Civilna bezbednost
2. 10:00 – 10:45 Civilna bezbednost
3. 11:00 – 11:45 Geopolitika Balkana
4. 12:00 – 12:45 Geopolitika Balkana Protokol
5. 13:00 – 13:45 Političko nasilje Protokol
6. 14:00 – 14:45 Političko nasilje