MASTER AKADEMSKE STUDIJE

DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

Raspored predavanja u školskoj 2022/2023. godini
Zimski semestar počinje 10. oktobra 2022. godine
MAS DiB (zimski semestar)

*Studenti biraju jedan od dva predmeta Menadžment nacionalne bezbednosti ili Međunarodne organizacije