Raspored ispita Master studije

Diplomatija i bezbednost

Aprilski ispitni rok 2022/2023. (OAS, MAS1, MAS2)

Januarski ispitni rok 2022/2023. (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok II 2021/2022. (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok I 2021/2022. (OAS, MAS1, MAS2)

Septembarski ispitni rok 2021/2022. (OAS, MAS1, MAS2)

Junski ispitni rok 2021/2022. (OAS, MAS1, MAS2) 

Aprilski ispitni rok 2021/2022. (OAS, MAS1, MAS2)

Januarski ispitni rok 2021/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Vanredni ispitni rok 2020/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok II 2020/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok I 2020/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Septembarski ispitni rok 2020/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Junski ispitni rok 2020/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Aprilski ispitni rok 2020/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Januarski ispitni rok 2020/2021. (OAS, MAS1, MAS2)

Vanredni ispitni rok 2019/2020. (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok II 2019/2020 (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok I 2019/2020 (OAS, MAS1, MAS2)

Septembarski ispitni rok 2019/2020 (OAS, MAS1, MAS2)

Junski ispitni rok 2019/2020 (OAS, MAS1, MAS2)

Aprilski ispitni rok 2019/2020 (OAS, MAS1, MAS2)

Januarski ispitni rok 2019/2020 (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok II 2018/2019 (OAS, MAS1, MAS2)

Oktobarski ispitni rok 2018/2019 (OAS, MAS1, MAS2)

Septembarsk ispitni rok 2018/2019 (OAS, MAS1, MAS2)

Junski ispitni rok 2018/2019 (OAS, MAS1 i MAS2)

Aprilski ispitni rok 2018/2019 (OAS, MAS1 i MAS2)

Januarski ispitni rok 2018/2019 (OAS, MAS1 i MAS2)

Oktobarski ispitni rok 2017/2018 (OAS, MAS1 i MAS2) 

Septembarski ispitni rok II 2017/2018 (OAS, MAS1 i MAS2)

Septembarski ispitni rok 2017/2018 (OAS, MAS1 i MAS2)

Junski ispitni rok 2017/2018 (OAS, MAS1 MAS2)

Aprilski ispitni rok 2017/2018 (OAS, MAS1 i MAS2)

Januarski ispitni rok 2017/2018 (OAS, MAS1 i MAS2)

Oktobarski ispitni rok 2. 2016/2017 (OAS i MAS)

Oktobarski ispitni rok 1. 2016/2017 (OAS i MAS)

Septembarski ispitni rok 2016/2017 (OAS i MAS)

Junski ispitni rok 2016/2017 (OAS i MAS)

Aprilski ispitni rok 2016/2017 (OAS i MAS)

Januarski ispitni rok 2016/2017 (OAS i MAS)

Oktobarski ispitni rok 2015/2016 (OAS i MAS)

Septembarski ispitni rok 2015/2016. (OAS i MAS)

Junski ispitni rok 2015/2016. (OAS i MAS)

Aprilski ispitni rok 2015/2016. (OAS i MAS)

Januarski ispitni rok 2015/2016. (OAS i MAS)

Oktobarski ispitni rok 2 2014/2015. (OAS i MAS)

Oktobarski ispitni rok 1 2014/2015. (OAS i MAS)

Septembarski ispitni rok 2014/2015. (OAS i MAS)

Junski ispitni rok 2014/2015. (OAS i MAS)

Aprilski ispitni rok 2014/2015. godine (OAS i MAS)

Januarski ispitni rok 2014/2015. godine (OAS i MAS)

Oktobarski ispitni rok 2 2013/2014. godine (OAS i MAS)

Oktobarski ispitni rok 1 2013/2014. godine (OAS i MAS)

Septembarski ispitni rok 2013/2014. godina (OAS i MAS)