Aktuelnosti

Osnovi diplomatije: Rezultati

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku...

Politički sistem Srbije: Rezultati

Rezultati ispita u januarskom ispitnom roku...

Engleski jezik: Dodatni termini polaganja

Dodatni termini za polaganje ispita...

Ulaz u zgradu fakulteta 24. januara iz ulice Milorada Ekmečića

Izmena organizacije...

Informatika u diplomatiji: Udžbenik izašao iz štampe

Udžbenik izašao iz štampe...

Evropski odnosi i EU: Ukupni rezultati

Zbirni rezultati kolokvijuma...

Evropski odnosi i EU: Rezultati kolokvijuma

Rezultati trećeg kolokvijuma...

Engleski jezik: Popravni kolokvijum

Termin održavanja…

Nemački jezik: Nadoknada

Termin nadoknade...

Prof. dr Dragan Ranđelović: Termin potpisa indeksa

Vreme potpisivanja indeksa…