Aktuelnosti

Osnovi diplomatije: Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma na predmetu Osnovi diplomatije...

Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Obaveštenje o prezentacijama sa kombinovane nastave...

Osnovi bezbednosti: Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma...

Politički sistem Srbije: Seminarski rad, esej

Pravo na pisanje seminarskog rada iz predmeta Politički sistem Srbije u ovom semestru...

Kombinovana nastava: Međunarodno javno pravo

Kombinovana nastava na predmetu Međunarodno javno pravo...

Kombinovana nastava: Krivično pravo – opšti deo

Elektronska nastava na predmetu Krivično pravo opšti deo...

Lista studente II i III godine koji su ostvarili pravo na punu stipendiju

Stipendije za II i III godinu studija...

Termin održavanja ispita kod prof. dr Dragana Koleva

Termini održavanja nadoknade kod prof. dr Dragana Koleva...

Obaveštenje o upisu ocena kod doc. dr Danijele Bjelje

Upis ocena...

Krivično pravo – opšti deo: Kombinovana nastava

Krivično pravo opšti deo i prezentacija za 22.10.2020.