Aktuelnosti

Vanredni ispitni rok: Oktobar III (termini održavanja ispita)

Termini održavanja ispita u vanrednom ispitnom roku...

Vanredni ispitni rok: Oktobar III

Termini prijave ispita u vanrednom ispitnom roku Oktobar III...

Debata, Oktobar 1: Rezultati ispita

Rezultati ispita na predmetu Debata...

Obaveštenje o upisu ocena kod prof. dr Slobodana Simovića

Termin upisa ocena iz Međunarodne bezbednosti i Osnova prava sa ustavnim pravom...

Politički sistem Srbije: Rezultati

Rezultati ispita na predmetu Politički sistem Srbije održanog u Oktobarskom ispitnom roku 1...

Osnovi politike i savremeni politički sistemi: Rezultati

Rezultati ispita na predmetu Osnovi politike i savremeni politički sistemi održanog u Oktobarskom ispitnom roku 1...

Međunarodna bezbednost: Rezultati

Rezultati ispita na predmetu Međunarodna bezbednost održanom u Oktobarskom ispitnom roku I...

Osnovi prava sa ustavnim pravom: Rezultati

Rezultati polaganja ispita na predmetu Osnovi prava sa ustavnim pravom u Oktobarskom ispitnom roku I...

Zaštita i bezbednost informacija: Rezultati ispita

Rezultati polaganja ispita u Oktobarskom ispitnom roku I...

Obaveštenje o kolokvijumu iz predmeta Engleski jezik

Termin održavanja kolokvijuma...