Aktuelnosti

Doc. dr Stanimir Đukić: Elektronska nastava 30.03.

Fizičko-tehnička zaštita...

Doc. dr Dejan Labović: Elektronska nastava 27.03.

Sistemi bezbednosti...

Sara Stojanović: Elektronska nastava 27.03. (vežbe)

Sisemi bezbednosti (vežbe)...

Dušan Radulović: Elektronska nastava 27.03. (vežbe)

Krizni menadžment (vežbe)...

Doc. dr Gordana Mrdak: Elektronska nastava 26.03.

Međunarodni ekonomski odnosi...

Doc. dr Žarko Braković: Elektronska nastava 26.03.

Krizni menadžment...

Aleksandra Begović: Elektronska nastava 25.03. (A2)

Nemački jezik 2 (A2)...

Aleksandra Begović: Elektronska nastava 25.03. (A1)

Nemački jezik 2 (A1)...

dr Marijana Rašković: Elektronska nastava 26.03.

Engleski jezik IV (slabija grupa)...

dr Marijana Rašković: Elektronska nastava 26.03.

Engleski jezik VI (slabija grupa)...