Aktuelnosti

Overa semestra

Termin overe semestra...

Prijava ispita: Junski ispitni rok

Termin prijave ispita...

Sociologija: Rezultati

Rezultati iz predmeta Sociologija...

Političko nasilje: Rezultati

Rezulteti testa na predmetu Političko nasilje...

Komunikologija: Rezultati

Rezultati testa iz predmeta Komunikologija

Španski jezik: Kolokvijum II

Termin održavanja kolokvijuma...

Krizni menadžment: Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma...

Osnovi politike i savremeni politički sistemi: Rezultat kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma...

Obaveštajno-bezbednosne službe: Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma...

Odložena nastava: Psihologija pokreta

Odložena nastava i termin održavanja nadoknade...