Aktuelnosti

Doc. dr Danijela Bjelja: Elektronska nastava 27.05.

Debata...

Hristina Filipović: Elektronska nastava 27.05.

Španski jezik 2...

Marina Milovanović: Elektronska nastava 27.05.

Italijanski jezik 2...

Debata: Osvojeni broj bodova

Broj bodova za one koji su odbranili govor...

Međunarodni ekonomski odnosi: Odbrana seminarskih radova

Termin odbrane seminarskih radova...

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić: Elektronska nastava 26.05.

Diplomatsko i konzularno pravo...

Doc. dr Stevo Ivetić: Elektronska nastava 26.05.

Politika bezbednosti...

Međunarodni ekonomski odnosi: Odbrana seminarskih radova

Termini odbrane seminarskih radova...

Doc. dr Gordana Mrdak: Elektronska nastava 26.05.

Međunarodni ekonomski odnosi...

Doc. dr Stanimir Đukić: Elektronska nastava 25.05.

Obaveštajne i bezbednosne službe...