Aktuelnosti

Doc. dr Stanimir Đukić: Elektronska nastava 06.04.

Obaveštajno-bezbednosne službe...

Doc. dr Stanimir Đukić: Elektronska nastava 06.04.

Fizičko-tehnička zaštita...

Prof. dr Dragan Kolev: Elektronska nastava 06.04.

1. Sistem bezbednosti Srbije; Metodologija političkih nauka 2...

Nataša Kankaraš: Elektronska nastava 06.04.

Engleski jezik II (slabija grupa)...

Dušan Radulović: Elektronska nastava 03.04. (vežbe)

Krizni menadžement (vežbe)...

Doc. dr Žarko Braković: Elektronska nastava 03.04.

Krizni menadžment...

Sara Stojanović: Elektronska nastava 03.04. (vežbe)

Sistemi bezbednosti (vežbe)...

Doc. dr Gordana Mrdak: Elektronska nastava 02.04.

Međunarodni ekonomski odnosi...

Aleksandra Begović: Elektronska nastava 01.04. (A2)

Nemački jezik 2 (A2)...

Aleksandra Begović: Elektronska nastava 01.04. (A1)

Nemački jezik 2 (A1)