Aktuelnosti

Prof. dr Mihajlo Vučić: Izmena termina ispita

1. Evropski odnosi i EU; 2. Studije EU

Ples: Priprema za polaganje ispita

Pripremni termini...

Španski jezik 1: Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma postignuti iz predmeta Španski jezik 1...

Dušan Radulović: Elektronska nastava (vežbe) 29.05.

Krizni menadžment (vežbe)...

Sistemi bezbednosti: Seminarski rad, osvojeni bodovi

Broj bodova koji je ostvaren pisanjem seminarskog rada...

Doc. dr Žarko Braković: Elektronska nastava 29.05.

Krizini menadžment...

Engleski jezik 1, 5 i 8: Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika...

Doc. dr Dejan Labović: Elektronska nastava 29.05.

Sistemi bezbednosti...

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić: Elektronska nastava 28.05.

Krivično pravo - posebni deo...

Vanredne mere na snazi: Overa semestra, prijave ispita

On-line nastava na FDB-u do kraja semestra, overa semestra, prijava ispita, upis u redovnom roku...