Aktuelnosti

Nemački jezik: Izmena termina nastave i kolokvijuma

Pomerena predavanja i kolokvijum…

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić: Izlaganja prezentacija

Krivično pravo I Međunarodno javno pravo I Osnovi prava sa ustavnim pravom...

Geopolitika, vežbe: Nadoknada

Termin održavanja nadoknade…

Januarski ispitni rok školski 2022/2023. godine: Termni održavanja ispita

Termini održavanja ispita...

Januarski ispitni rok: Prijava ispita

Termini prijave ispita...

Španski jezik 1: Kolokvijum, rezultati

Rezultati kolokvijuma...

Zaštita i bezbednost informacija: Izmena termina

Izmena termina nastave...

Informatika u diplomatiji: Izmena termina nastave

Izmena termina predavanja...

Italijanski jezik 1: Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma...

Apsolventski ispitni rok: Novembar 2022/2023.

Termini održavanja ispita...