НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Р.бр Шиф Предмет Сем Статус Пред Веж ДОН ЕСПБ
Прва година студија
1 3509 Упоредни политички системи 1 Обавезни 3 1 0 6
2 3609 Савремена економија 1 Обавезни 3 1 0 6
3 3709 Комуникологија 1 Обавезни 2 1 1 7
4 3809 Енглески језик VII 1 Обавезни 3 1 0 5
5 ИБ1 Изборни предмети 1 и 2 1 Изборни 3 1 0 6
14 5 1 30
6 4109 Политика безбедности 2 Обавезни 4 1 1 8
7 4209 Савремена политичка историја 2 Обавезни 3 1 1 8
8 4309 Енглески језик VIII 2 Обавезни 3 2 0 7
9 ИБ2 Изборни предмети 3 и 4 2 Изборни 3 1 0 7
13 5 2 30
Укупно за 1. годину студија 27 10 3 60
Друга година студија
10 4609 Геополитика Балкана 3 Обавезни 3 1 1 8
11 4709 Методологија политичких  наука 2 3 Обавезни 3 2 0 8
12 4809 Дипломатске вештине 3 Обавезни 3 3 0 8
13 ИБ3 Изборни предмети  5 и 6 3 Изборни 3 1 0 6
12 7 1 30
14 5109 Политичко насиље 4 Обавезни 3 1 0 6
15 5209 Безбедносне вештине 4 Обавезни 3 3 0 8
16 ИБ4 Изборни предмети 7 и 8 4 Изборни 3 0 1 6
17 5509 Приступни рад 4 Обавезни 0 0 6 8
18 5609 Завршни рад – мастер 4 Обавезни       10
9 4 7 30
Укупно за 2. годину студија 40/2=20 21 11 8 60
Укупно за 1. и 2. годину студија 80/4=20 48 21 11 120

 

Изборна настава на студијском програму:

    Изборни предмет ИБ1*:            
1 3909 Студије Еу 1 Изборни 3 1 0 6
2 4009 Савремене безбедносне интеграције и војна дипломатија 1 Изборни 3 1 0 6
       
    Изборни предмет ИБ2*:            
3 4409 Међународно хуманитарно право 2 Изборни 3 1 0 7
4 4509 Стратегије безбедности 2 Изборни 3 1 0 7
                 
    Изборни предмет ИБ3*:            
5 4909 Економска дипломатија 3 Изборни 3 1 0 6
6 5009 Цивилна безбедност 3 Изборни 3 1 0 6
                 
    Изборни предмет ИБ4*:            
7 5309 Култура и међународни односи   Изборни 3 0 1 6
8 5409 Систем безбедности Србије   Изборни 3 0 1 6