НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

Р.бр Шиф Предмет Сем Статус Пред Веж ДОН ЕСПБ
Прва година студија
1. КБ101 Теорија корпоративне безбедности 1 Обавезни 4 2 1 11
2. КБ102 Менаџмент у корпоратиној безбедности 1 Обавезни 4 2 1 11
3. КБИ103 Изборни предмети 1 и 2 1 Изборни 3 2 1 8
Свега у I семестру 11 6 3 30
4. КБ204 Савремена економија и безбедност 2 Обавезни 4 2 1 11
5. КБ205 Физичко – техничка заштита 2 Обавезни 4 2 1 11
6. КБИ206 Изборни предмети 3 и 4 2 Изборни 3 2 1 8
Свега у II семестру 11 6 3 30
Укупно за 1. годину студија 330 180 90 60
Друга година студија
7. КБ307 Угрожавање корпоративне безбедности 3 Обавезни 4 2 1 11
8. КБ308 Цивилна безбедност 3 Обавезни 4 2 1 11
9. КБИ309 Изборни предмети  5 и 6 3 Изборни 3 2 1 8
Свега у III семестру 11 6 3 30
10. КБ410 Методологија научно – истраживачког рада 4 обавезни 4 4 3 10
11. КБ411 Приступни рад 4 Обавезни 0 0 9 8
12. КБ412 Завршни рад – мастер 4 Обавезни 0 0 7 12
Свега у IV семестру 4 3 14 30
Укупно за 2. годину студија 225 135 255 60