Nastavni kadar

Sara Stojanović

Sara Stojanović, saradnik u nastavi

 

Rođena je u Beogradu 02.08.1996. godine, gde je završila osnovnu školu. Dalje školovanje započinje u IV gimnaziji u Beogradu, a završava u Torontu, gde je pohađala Master Academy Toronto. Nakon toga, studije 2015. godine upisuje u Beogradu, na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, gde završava osnovne i nastavlja master studije. Tokom studiranja upisuje italijanski jezik i završava 4 nivoa. Karijeru započinje na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost kao saradnik u nastavi na dva predmeta – Debata i Sistemi bezbednosti.