Nastavni kadar

Prof. dr Željko Simić

Prof. dr Željko Simić

 

Autor sledećih knjiga: Kultura i politika – stvaralaštvo pod okriljem ideologije, Izazovi osporavanja – moralne zamke (samo)zaborava, Sumrak dijaloga, Ideološko čitanje romana, U protivstavu, Nemoć čitanja, Umetničko delo i istina, Kundera (einmal ist keinmal), Saznanje i umetnost, Sudari, Dodiri, Preobražaji totalitarne svesti – prolegomena za sociologiju saznanja, Filozofija moderne psihe – od Dekarta i Paskala do Frojdove ego-koncepcije, Antropološka epistemologija epohe – Lakan i Derida: napuštanje raciocentrizma i obnova “kriptične” tradicije, Jung i hrišćanstvo – propedevtika u komunikologiju bića, Manifest Žižek – portret post-postmoderne, Uliks i post-postmoderna – filozofija egzistencije nestajućeg subjekta, Matija – rovačka ontologija i post-postmodernizam i Putevi od Ničea – mišljenje kao inicijatička metodika. Autor je romana Pravo đubre i studija:”Hajdeger i idejna tehnologija tehnicizma”, “Jaspersov otklon od raciocentrizma”, “Levi-Stros između metodologije i ontologije”, “Bodrijar ili emitovanje suštine”, “Aporije liberalne i demokratske političke filozofije”,”Osvešćenje zaboravom: Crnjanski i Tarkovski” i drugih eseja i studija. Pisac je predgovora za knjigu Majkla Kenedija Maler, o kompozitoru Gustavu Maleru. Priređivac je zbornika o Kišu Kiš u dijaspori., o Lazi Kostiću, Cehovu i drugim umetnicima. Bavi se graničnim oblastima sociologije, komunikologije, antropologije, epistemologije, teorije saznanja, psihologije, filosofije i teorije kulture i umetnosti.

vratite se nazadVratite se nazad