Nastavni kadar

Prof. dr Milica Bošković

Prof. dr Milica Bošković

Rođena 1980. godine u Beogradu. Završila IX Gimnaziju, a diplomirala na Fakultetu civilne odbrane, u Beogradu, 2004. godine. Magistrirala je na Fakultetu bezbednosti – Univerziteta u Beogradu 2007. godine, a na istom fakultetu doktorsku disertaciju odbranila je 2008. godine. Na Fakultetu bezbednosti – BU, radila je kao asistent, zatim kao docent i vanredni profesor na predmetima Industrijska bezbednost i zaštita i Bezbednosni menadžment u industriji i energetici. Na Visokoj školi socijalnog rada, kao vanredni profesor, od 2018. godine predaje Viktimologiju i Društvene devijacije.

Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost 2019. godine izabrana je za redovnog profesora. Sertifikovani je Koordinator za ISA-ISRAEL programe za Srbiju.

Autor je 2 monografije, jednog udžbenika, preko 20 stručnih radova i glavni urednik dva međunarodna tematska zbornika.