Nastavni kadar

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

 

Deo svog obrazovanja stekla je u Čikagu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tokom studija bila je na praksi na Univerzitetu Ilinoj u Čikagu (University of Illinois at Chicago) za međunarodno krivično pravo. Posle završetka studija, pohađala je Akademiju za Međunarodno privatno pravo i Akademiju za Međunarodno javno pravo pri Međunarodnom Sudu Pravde u Hagu. Osamnaest godina bila je član advokatske komore Srbije. Proglašena je za najmlađeg advokata Srbije 1999. godine. Učestvovala je u timu advokata branilaca u više slučajeva optuženih Srba pred Međunarodnim Krivičnim Tribunalom u Hagu
Godine 1998. magistrirala je na Pravnom fakultetu sa temom Ratni zločin protiv civilnog stanvoništva iz čl.142 KZ SRJ, a 2003.godine doktorirala na Pravnom fakultetu sa temom Krivičnopravna zaštita ratnih zarobljenika u jugoslovenskom krivičnom pravu. Od 2009.godine predaje krivično materijalno pravo i međunarodno humanitarno pravo na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, prvo kao docent, a kasnije kao vandredni profesor, a od 2014.godine je izabrana u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost. Stalni sudski prevodilac je za engleski jezik za područje Višeg suda u Beogradu. Objavila je 7 knjiga i 38 članaka iz oblasti medjunarodnog i krivičnog prava.

vratite se nazadVratite se nazad