Nastavni kadar

Prof. dr Andreja Savić

Prof. dr Andreja Savić

 

Završio je Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, na kome je i magistrirao iz oblasti komunikacija i masovnih medija. Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Skopju, BRJ Makedonija. Objavio je 12 knjiga u svojstvu autora ili koautora i veći broj naučnih članaka. Bio je predavač, šef katedre i dugogodišnji načelnik Obrazovno-istraživačkog centra na Institutu bezbednosti u Beogradu (1988-2001), vanredni profesor na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu (1998-2002) i redovni profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu (2003-2007). U dugoj radnoj karijeri radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije od 1972-1987, kada prelazi na rad u Institut bezbednosti, naučno-istraživačkoj instituciji pri tadašnjem Saveznom sekretarijatu unutrašnjih poslova SFRJ. Od 15.novembra 2001. do 24.januara 2003, obavljao je funkciju poslednjeg načelnika Resora državne bezbednosti (RDB) i prvog direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Vlade Republike Srbije. Istovremeno je bio, po funkciji, član Saveta za državnu bezbednost Vlade Republike Srbije.

Kontakt: andreja.savic@fdb.edu.rs

vratite se nazadVratite se nazad