Nastavni kadar

doc. dr Danijela Bjelja

doc. dr Danijela Bjelja

 

Od 2008. radi na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, kao nastavnik veština i asistent iz polja društveno humanističkih nauka.
Nakon svršene gimnazije diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog politikologa za novinarstvo i komunikologiju, 2004. godine. Na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu pohadja poslediplomaske studije koje završava prosečnom ocenom deset (10), i odbranom magistarske teze: „Protivrečnosti globalizacije društvenih preduzeća u Republici Srbiji“ stiče naziv magistra političkih nauka.
Doktorsku disertaciju sod nazivom „ Savremena retorika u diplomatiji – jezik, stil i oblici izražavanja“ prijavila je na na Fakultetu političkih nauka, koja je februara 2011 godine prošla veće odelenja društveno – humanističkih nauka pri Rektoratu Univerziteta u Beogradu.
Tokom svoje akademske karijere učestvovala je u tri projekta:

– „Izrada smernica za strateški plan i komunikacionu strategiju Društva sudija Srbije
– „Inicijativa u borbi protiv trgovine ženama i devojkama u Jugoistočnoj Evropi
– „Pravosuđe u borbi protiv korupcije

i objavila je više naučnih radova u akreditovanim časopisima.
Tokom studiranja radila je kao marketing asistent u firmi “Alternativa Medica”, Beograd, Srbija – farmaceutska industrija.
Po završetku studija prelazi u kompaniju “Pearlhome” d.o.o, Beograd, Srbije – ekskluzivni zastupnik ”Herman Miller” na poziciju PR menadžera.

Kontakt: danijela.bjelja@fdb.edu.rs

vratite se nazadVratite se nazad