Nastavni kadar

Kristina Soković

Kristina Soković

Rođena je 09. jula 1995. godine u Pljevljima u Crnoj Gori, gde je završila osnovnu školu. Srednju školu završila je u Ljubljani 2014. godine gde je pohadjala Quality Schools International. Nakon toga, godinu dana studirala je političke nauke u Rimu na John Cabot Unversity. Fakultet za diplomatiju i bezbednost upisuje 2015. godine gde nastavlja i master studije i završava 2020. godine. Karijeru započinje na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost kao saradnik u nastavi.

Kontakt: sokovick@gmail.com

vratite se nazadVratite se nazad