Nastavni kadar

Jelena Radovanović

Jelena Radovanović

 

Rođena 3.9.1983. godine. Završila je Treću beogradsku gimnaziju i diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Italijanski jezik i književnost. Uspešno je završila master studije na istom fakultetu odbranom rada Srpsko-englesko-italijanski frazeološki rečnik, A-DEL i time stekla zvanje Diplomirani filolog italijanskog jezika i književnosti – master. Kao stipendista Filološkog fakulteta u Beogradu pohađala je intenzivni mesečni kurs na Univerzitetu za strance u Peruđi. Tokom i po završetku studija imala je više studijskih boravaka u Italiji radi usavršavanja italijanskog jezika. Završila je kurs pismenog prevođenja i upoznavanja stručne terminologije. Jelena Radovanović je kontinuirano posvećena stručnom usavršavanju i unapređenju nastave italijanskog jezika i redovan je učesnik stručnih seminara za profesore italijanskog jezika pri Italijanskom kulturnom centru u Beogradu. Aktivno se bavi prevodilačkom delatnošću. Pored srpskog i italijanskog, govori i engleski i španski jezik. Od januara 2013. stalno zaposlena na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost kao predavač na predmetu Italijanski jezik.

Kontakt: jelena.radovanovic@fdb.edu.rs

vratite se nazadVratite se nazad