Nastavni kadar

Hristina FIlipović

Hristina Filipović, nastavnik stranog jezika

 

Rođena 3. marta 1992. godine u Beogradu. Nakon Prve beogradske gimnazije, 2011. godine upisuje osnovne studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u grupi za Španski jezik, hispanske književnosti i kulture. Nakon diplomiranja 2015. godine upisuje Master studije na istom fakultetu, sa naglaskom na teme iz sociolingvistike i prevođenja, a Master diplomu stiče u februaru 2017. godine. Od oktobra 2018. godine predaje španski jezik na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost.

Kontakt: filipovichristina@gmail.com

vratite se nazadVratite se nazad