Nastavni kadar

Dušan Radulović

Dušan Radulović, saradnik u nastavi

 

Rođen 16.09.1992. u Požarevcu. Osnovnu školu završio u Velikom Gradištu kao nosilac Vukove diplome. Srednju školu – Gimnaziju u Velikom Gradištu završio je sa odličnim uspehom.

Tokom studija na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, zbog odličnog uspeha, bio je nosilac stipendije koju fakultet dodeljuje. Kao student je učestvovao na projektima fakulteta kao što su “Geopolitički i bezbednosni aspekti mogućih rešenja statusa Kosova i Metohije” (2018); “Strategije nacionalne bezbednosti u teoriji i praksi” (2018). Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost diplomirao je septembra 2019. sa prosečnom ocenom 9,5. Iste godine upisuje master akademske studije na smeru diplomatije i bezbednosti.

Akademsku karijeru započinje na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost februara 2020. godine izborom u zvanje saradnika u nastavi na predmetima Osnovi politike i savremeni politički sistemi i Krizni menadžment.

Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Kontakt: radulovic.dusan916@gmail.com