Nastavni kadar

Dr Ivona Radojević

Dr Ivona Radojević Aleksić

 

Ivona Radojević rođena je u Čačku 1986. godine. Filološki fakultet upisuje 2005. godine, a na pomenutom fakultetu završava master i doktorske studije.  Od 2009. godine radi kao profesor engleskog jezika u školi stranih jezika Blackbird. Od 2010. godine predaje u nekoliko osnovnih škola i u osnovnoj školi za obrazovanje odraslih. Sve pomenute ustanove su sa sedištem u Čačku. Godine 2019. radi kao stručni saradnik pri  “The 13th International Conference on Human-Centered Computing”. Iste godine, Ivona Radojević Aleksić radila je kao bibliotekar u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Čačku, ali i kao profesor engleskog jezika pri Evropskom institutu za obrazovanje i edukaciju, dok zvanje stručnog saradnika ispunjava angažmanom na konferenciji “Udruživanje visokog i strukovnog obrazovanja zasnovano na Bolonjskim principima kroz izgradnju kapaciteta nastavnika strukovnih studija (ALLVET)”. U svojstvu novinara piše za prestižni web portal Reflektor.rs. Objavljuje putopise u Blic magazinu. Radi kao prevodilac.

Objavila je sledeće stručne radove:

  1. „ Jezički imperijalizam, ugroženost manjinskih jezika i engleski kao globalna lingua franca”.
  2. „ Civilizacija i divljaštvo u romanu Gospodar muva Vilijama Goldingaˮ.

Pored engleskog, služi se španskim i francuskim jezikom.

Kontakt: ivona.radojevic.aleksic@fdb.edu.rs

vratite se nazadVratite se nazad