Nastavni kadar

Doc. dr Milijana Danevska

Doc. dr Milijana Danevska

 

Ekpertizu iz oblasti Evropske Unije, Dr Danevska stekla je braneći doktorski rad iz Evropskog komercijalnog prava 1996, te kao Ministar za razvoj, potom i trgovine, stečeno teoretsko znanje primenila u domaćem pravnom sistemu R Makedonije, vodila je pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom, MMF-om, Svetskom bankom i EU. Dr Danevska ima bogato iskustvo kako u bilateralnoj, tako i u multilateralnoj diplomatiji, kao Ambasador Makedonije u Holandiji predstavljala je svoju zemlju pri Međunarodnom sudu pravde, u Međunarodnoj Arbitraži, Međunarodnoj konferenciji za privatno pravo, Međunardonom krivičnom sudu, Evropolu. Dr Danevska je radeći za OPCW (ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za Mir), organizaciji kojoj su pristupile 190 zemalja članica (uključujući Srbiju), za što joj je uručena posebna zahvalnost i priznanje Generalnog Direktora organizacije, stekla ekspertizu iz oblasti hemijskog razoružavanja. Usavršavanja Dr Danevske: Najbolji student Univerziteta Bitolj (1983), Tromesečna obuka za menadžera (Velika Britanija, 1993), Žena godine (2000)-American Biographical Institute, Certifikat za unutrašnju kontrolu (Hag, 2008), Presentation Skills and Writing Report Skills (Hag, 2007), Diplomatski i biznis protokol (Brussels, 2006), Risk Management, Result Based Management (Hag, 2011), Career Promotion (Hag, 2011), Evaluacija, način ocene i promocije za menadžere (Hag, 2008). Govori makedonski, srpski i engleski jezik, poseduje radni nivo francuskog jezika te poznaje rad na računaru.

vratite se nazadVratite se nazad