Nastavni kadar

Doc. dr Dusko Kostic

 

 

 

 

 

Doc. dr Duško Kostić

 

Počevši od  studentskih dana, ozbiljno i puno je radio, što je rezultiralo dobrim stečenim znanjem. Kvalitetno je savladavao početne prepreke prvih godina rada. Posebne uspehe postigao je u radu sa ljudima. Shvativši to, i formalno je verifikovao stečena znanja i iskustvo kroz magistraturu, a potom i doktorat. Ispunio je svoju mladalačku želju i posvetio se radu sa studentima i zajedno sa njima bavi se ekonomskom problematikom. Saznanja do kojih zajedno dolaze, uz konkretno rešavanje problema kroz stručnu praksu, pomažu im da kvalitetnije obavljaju niz životnih aktivnosti povezanih sa svakodnevnicom. Ističe da mu je najbolji osećaj kada se čuje ili susretne sa bivšim studentima koji su sada uspešni privrednici, rukovodioci, diplomate,…  I za kraj, pogledajte sam početak teksta, … kao student, ozbiljno i puno je radio, što je rezultiralo dobrim stečenim znanjem.

vratite se nazadVratite se nazad