Nastavni kadar – Novinarstvo

 

 

 

 

dr Petar Grujičić

Storytelling, retorika, stilistika

Rođen 31.10.1967. u Beogradu. Diplomirirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti (1993), kao i jugoslovenske i opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu (1993), gde je magistrirao (1998) i doktorirao (2008). Kao docent i saradnik učestvovao je u radu više fakultetskih i akademskih institucija u zemlji. Istovremeno je bio i angažovan na desetinama projekata u pozorištu, na televiziji i na filmu. Za svoj rad nagrađivan je, između ostalog, i sa nekoliko nacionalnih nagrada poput Sterijine nagrade, nagrade Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji i Deretine nagrade za roman godine.

Čemu ćete naučiti studente?
Studenti će se upoznati sa osnovnim elementima retorike, stilistike, tekstualnosti i naratologije, kako na primerima iz istorije estetike, tako i iz savremenih oblika umetničke i neumetničke komunukacije. Naglasak će biti stavljen na teorijskom i praktičnom usvršavanju u oblastima pre svega pisanog izražavanja, kao i prepoznavanju narativnih i retoričkih obrazaca u različitim oblicima informativne, naučne, umetničke i medijske upotrebe. Studenti će tako upoznati najvažnije stilske, žanrovske i retoričke obrasce u pisanim, medijskim i dramskim sadržajima, kao i da ih sa uspehom koriste u svom profesionalnom radu.

Karakteristike pristupa
Interdisciplinarnost, spoj teoretskog i praktičnost.

vratite se nazadVratite se nazad