Nastavni kadar – Novinarstvo

 

 

 

 

dr Slađana Stamenković

Radio novinarstvo, televizijsko novinarstvo, odnosi s javnošću, poslovne komunikacije

Dr komunikologije Slađana Stamenković diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nišu, na odseku za sociologiju, magistrirala na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu sa temom „Savremeni modeli interaktivnog TV novinarstva u Srbiji“. Doktorsku tezu „Koncept urbane televizije u masmedijskom okruženju u Srbiji“ odbranila na istom fakultetu. Docent je na Fakultetu za sport u Beogradu, na katedri za sportsko novinarstvo gde predaje radio i televizijsko novinarstvo, javno mnenje i masovne komunikacije, PR u novinarstvu, uređivačka politika – štampa radio i televizija. Autor i koautor je više desetina stručnih i naučnih radova.
Profesionalno se bavi novinarstvom preko trideset godina. Bila je novinar i odgovorni urednik Radio Niša, Radiotelevizije Srbije i urednik informativnog programa regionalne televizije Zona. Bila  je glavni urednik televizijske produkcije za uspešno roditeljstvo, „Moje dete“, istoimenog internet magazina i interaktivnog internet radija volimradio.rs u Centru za razvoj obrazovanja dece u Nišu.  Bila je i nastavnik stručne prakse na smeru za diplomatiju i novinarstvo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Među brojnim nagradama je i nagrada Udruženja novinara Srbije „Svetozar Marković“ za urednički rad.

Čemu ćete naučiti studente?
Studente ću naučiti osnovnim principima novinarstva u elektronskim medijima, kombinujući teorijsku nastavu sa praktičnim radom kroz interaktivni pristup. Naučiću ih kako da prepoznaju prave priče i kako da provere istinitost informacija koje objavljuju. Podsticaću originalnost u pristupu novinarskim formama, primeren digitalnom okruženju. Pokušaću da naučim studente veštini celoživotnog učenja što je uslov za uspešno bavljenje medijskim profesijama, podložnim brzim tehnološkim promenama.

Karakteristike pristupa
Baveći se medijima u praksi više od trideset godina a zatim i teorijski kao profesor, primenjujem  spoj teorijskog znanja i prakse, uz aktivno učešće studenata u pronalaženju pravih odgovora na važna pitanja komunikologije i mediologije.

vratite se nazadVratite se nazad