Nastavni kadar – Novinarstvo

 

 

 

 

dr Maja Vukadinović

Uvod u novinarstvo, Storiteling, Fotožurnalizam

Maja Vukadinović je diplomirala Filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao stipendista Američke asocijacije univerzitetskih žena (AAUW), magistrirala je u oblasti studija medija univerzitetu New School u Njujorku. Doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti (Studije medija). Predavala je na Eugene Lang koledžu u Njujorku, kao i na fakultetima u Srbiji.
Trinaest godina se profesionalno bavila novinarstvom u oblasti kulture, najduže u dnevnom listu Politika, a pisala je i za dnevni list Danas i bila novinar i televizijski kritičar u Glasu javnosti. Tekstove je objavljivala i u magazinu za diplomate CorD, Vremenu, Elle i mnogim drugim novinama i časopisima. Od 1991. do danas, objavila je više od 3000 novinskih tekstova u kojima je analizirala kulturne i medijske fenomene.
Autorka je studije Zvezde supermarket kulture: medijska slava u potrošačkom društvu (Clio, 2013).

Čemu ćete naučiti studente?
Podsticaću studente da razviju istraživački i preduzetnički duh i afirmisaću medijsko stvaralaštvo. Naučiću ih veštinama pripovedanja i pokazaću im kako da ispričaju dobru i interesantnu priču, a posebno da je prilagode digitalnom okruženju. Cilj mi je da studente inspirišem i edukujem da novinarske veštine primene u novim medijima, da uspešno kreiraju sadržaje za blogove i društvene mreže, ali i da prepoznaju ulogu fotografije u modernom novinarstvu.

Karakteristike pristupa
Kao profesor, insistiram na spoju teorijskog znanja i prakse, interaktivnosti i razvoju kritičkog mišljenja. Kao autor, analiziram kulturne i medijske fenomene kroz koje se prelamaju društveni odnosi i duh vremena. Podržavam inovativnost, preduzetničke ideje i razmišljanje „izvan kutije“.

vratite se nazadVratite se nazad