Prof. dr Slobodan Simović

MEĐUNARODNA BEZBEDNOST

Medjunarodna-bezbednostUdžbenik iz predmeta MEĐUNARODNA BEZBEDNOST urađen je za potrebe studenata osnovnih studija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Udžbenik ima za cilj da studentima pruži osnovna znanja koja se tiču međunarodnih bezbednosnih pojava, i da ih podstakne na njihovo dalje proučavanje. Udžbenik je nastao kao kompilacija već objavljenih i publikovanih tekstova više stotina autora, internet izvora, te eminentnih autora koji su napisali udžbenike potrebne za izučavanje ovog predmeta.

Ni danas, kao ni kroz istoriju svetskih događanja, pojam bezbednosti nije isto sagledavan. Konstantno egzistira nekoliko različitih pravaca sa mnoštvom različitih definicija, a pre svega jezičkih kombinacija koje samo unose zabunu u sagledavanju pojma bezbednosti. Dešava se isto kao i sa definicijom terorizma. Prevladavaju interesi velikih sila, a ne realni bezbednosni aspekt.

Bezbednost je uvek bila među prvim temama za razgovore u ljudskom društvu, praktično kroz čitavu njegovu istoriju. Međutim, kada govorimo o savremenom dobu, posebno drugoj polovini 20. veka, mali broj ljudi je očekivao da će se ona ponovno pojaviti kao dominantno pitanje upravo u periodu posle Hladnog rata, kada se pretpostavljalo da će razvoj i jačanje demokratije najzad potisnuti bezbednosne preokupacije na manje istaknuto mesto i stvoriti uslove u kojima se osnovna bezbednost uzima skoro zdravo za gotovo. Dešava se nešto neobično: dok su u sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog veka, u sumraku autoritarnih režima, prvenstveno u istočnoj Evropi, ljudska prava i demokratizacija bili u fokusu odnosa Istok-Zapad, u periodu koji je usledio nakon pada Berlinskog zida, posebno na prelazu u novi vek, posle 2000. godine, bezbednost, u svim svojim sektorima (vojna, politička, ekonomska, socijetalna i ekološka bezbednost), postepeno je, ali istrajno postajala glavna preokupacija demokratskih zemalja, kako onih sa razvijenim demokratijama, tako i onih sa demokratijama u usponu.

Danas je reč bezbednost, u običnoj komunikaciji, više u upotrebi od reči kao što su mir, bog, rat ili politika. Nema društvenih oblasti, značajnih za život, zdravlje i prosperitet ljudi, u kojima se reč bezbednost ne koristi. Dominiraju društvene oblasti kao što su politika, ekonomija, sport, zdravstvo, ekologija itd. U političkom govoru i analizi, bezbednost zauzima posebno, mogli bismo čak reći centralno mesto. Kada žele da istaknu bitan značaj nekog pitanja i tako ga stave na vrh dnevnog reda, političari kažu da je ono od značaja za nacionalnu ili globalnu bezbednost.

Prof. dr Slobodan Simović