Industrija Civilne Bezbednosti – Civil Security Industry

CSIPostojanje i razvoj različitih vidova kriminala postepeno je doveo do razvoja čitavog privatnog sektora čije su operacije na različite načine povezane sa zaštitom od kriminalaca i nasilja.

Industrija privatnog obezbeđenja – je fenomen širi od termina privatno obezbeđenje, zbog svojih društvenih, ekonomskih i političkih implikacija. Ovaj specifični oblik industrije uključuje ne samo fizičko obezbeđenje i čuvare, već i privatne istrage, čak i forenzičke stručnjake, IT prevare i zaštitu, podršku rukovodiocima ljudskih resursa, čak i antiterorističku zaštitu.

Koliko mi sada znamo o tome i da li razumemo njihovu ulogu u društvu?

U Beogradu su 52 kompanije čija je pretežna delatnost pružanje fizičke i tehničke sigurnosti (FTO usluge) registrovane 2007. godine.

Misija OEBS-a u Srbiji i Centar za civilno-vojne odnose sproveli su studiju 2007. koja je pokazala da ranije pomenute kompanije (uključujući preduzetnike) zapošljavaju skoro 30.000 ljudi. Radi poređenja, vojska zapošljava oko 36.000 ljudi, a policija 47.000.

Mediji i povremene istraživačke studije tvrde da je u privatnom sektoru bezbednosti trenutno zaposleno između 20.000 i 60.000 ljudi koji poseduju oko 47.000 komada oružja.

Ovo je značajna sila koja može podržati državne snage i pomoći sektoru javne bezbednosti da stvara I održava sigurno društvo. Ali, da bi to učinila, industrija civilne bezbednosti mora biti profesionalna, dobro obrazovana i pripremljena za različite rizike i biti spremna ne samo da čuva pojedince i njihova dobra, već da razmišlja o društvu i pruža svoja znanja i veštine kao korisnu podršku policiji i građanima tokom krize ili u cilju sprečavanja vanrednih stanja.

Ali da bi bila sposobna za to, industrija civilne bezbednosti mora misliti ” van kutije ”, mora znati i razumeti koriene nasilja i ljudskog ponašanja, mora biti pripremljena i obučena za različite izazove, od nasilja pojedinca do terorističkih napada. Samo sveobuhvatno znanje, duboko razumevanje bezbednosti I posedovanje veština za suočavanje sa rizicima, grade profesionalnu i pouzdanu CIVILNU INDUSTRIJU BEZBEDNOSTI.

Suočeni s različitim vanrednim situacijama, krizama koje nam menjaju život, visokom stopom kriminala, moramo uspostaviti ozbiljnu industriju civilne bezbednosti, kao podršku državnim snagama suočenim sa velikim izazovima, ali i kao pomoć građanima. Naša industrija civilne bezbednosti mora razmenjivati iskustva sa bezbednosnom industrijom širom sveta, jer mi nismo usamljeno ostrvo na Zemlji; moraju biti priznati izvan državnih granica i izgraditi sistem međunarodne saradnje, jer rizici ne znaju za granice.

još tekstova na: boskovicmblog.wordpress.com

Milica Bosković
Redovni profesor, Fakultet za diplomatiju i bezbednost
ISA ISRAEL koordinator za Srbiju
boskovicmblog.wordpress.com