RASPORED PREDAVANJA
NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
II GODINA, ZIMSKI SEMESTAR
Zimski semestar počinje 14. oktobra 2013. godine

UTORAK ČETVRTAK
13:30 Geopolitika Balkana Civilna bezbednost ǀ Ekonomska diplomatija
15:00 Diplomatske veštine Metodologija

 

RASPORED PREDAVANJA
NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
II GODINA, LETNJI SEMESTAR
Letnji semestar na Master studijama počinje 25. februara, a završava 29. maja 2014. godine

UTORAK ČETVRTAK
13:30 Bezbednosne veštine Političko nasilje
15:00 Projektovanje istraživanja Kultura i međunarodni odnosi | Sistem bezbednosti Srbije