Partneri Fakulteta za diplomatiju i bezbednost sa kojima je ostvarena je saradnja:

1. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Narodnim univerzitetom „Svetozar Marković“;
2. Ugovor sa Kriminalističko-policijskom akademijom;
3. Ugovor o obuci studenata sa Klubom strelaca „MUŠ“;
4. Sporazum o saradnji sa Visokom školom „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka;
5. Ugovor o saradnji sa Centrom za društvena istraživanja (NVO);
6. Ugovor sa Narodnom bibliotekom Srbije;
7. Protokol o međunarodnoj saradnji sa Univerzitetom Mediteran;
8. Ugovor o poslovnoj saradnji sa društvom „ARTKVART“;
9. Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Fakultetom za primenjeni menadžment, ekonomiju i finasije;
10. Ugovor o poslovnoj saradnji sa Policijskom upravom Užice;
11. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Asocijacijom studenata Fakulteta bezbednosti Beograd;
12. Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji sa opštinom Pljevlja;
13. Ugovor o saradnji sa Mikser House;
14. Ugovor o organizovanju obuke sa džiu džicu klubom „Vin“ iz Beograda;
15. Ugovor o poslovnoj saradnji sa preduzećem „Inex plus“ d.o.o. Beograd;
16. Ugovor o saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena Srbije;
17. Ugovor o saradnji na projektu „Škola diplomatije“ sa studentskim udruženjem BEUM;
18. Memorandum o međunarodnoj saradnji na projektima EU sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije (RAREI);
19. Memorandum o međunarodnoj saradnji na projektima EU sa Human Network Sverige AB iz Halmstada, Švedska;
20. Memorandum o saradnji sa Istraživačkim centrom za odbranu i bezbednost;
21. Memorandum o saradnji sa Centrom za međunarodnu javnu politiku;
22. Memorandum o saradnji sa Centrom za međunarodne odnose i kulturnu saranju (CeMOKS);
23. Memorandum o saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije;
24. Ugovor o saradnji sa Sindikatom ujedinjene policije – sindikalna grupa žandarmerija;
25. Ugovor o saradnji sa Sindikatom srpske policije iz Užica;
26. Organicaja Ujedinjene nacije (UNICEF).