OBEZBEĐENJE KVALITETA

1. Politika kvaliteta
2. Izveštaj o samovrednovanju 2020. (za školske 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.)

2.1. Odluka o usvajanju Izveštaja o samovrednovanju;
2.1. Prilozi uz Izveštaj o samovrednovanju (preuzmite sve Priloge);
2.2. Tabele uz Izveštaj o samovrednovanju (preuzmite sve Tabele).

3. Odluka o imenovanju Komisije za kvalitet
4. Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta
5. Strategija obezbeđenja kvaliteta
6. Akcioni plan za sprovođenje Strategije obezbeđenje kvaliteta 2020/2021.
7. Odluka o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta 2020/2021.
8. Pravilnik o standardima i postupcima za samovrednovanje i unutrašnje obezbeđenje kvaliteta
9. Pravilnik o studentskoj evaluaciji studija i pedagoškog rada nastavnika
10. Izveštaj o radu Komisije za kvalitet 2019/2020.

Studentsko vrednovanje i rezultati anketa za ustanovu i studijske programe:

Uporedni prikaz i analiza rezultata ankete za Ustanovu

11. Ustanova 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Uporedni prikaz prosečnih ocena nastavnika dobijenih iz anketa

12. Osnovne akademske studije Diplomatije i bezbednost 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
13. Master akademske studije Diplomatije i bezbednost 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
14. Master akademske studije Korporatvina bezbednost 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.