Izveštaj o izboru u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociološke nauke.

Dostupan u biblioteci fakulteta.

Poslednja izmena: 16.01.2019.