Izveštaj o izboru u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Politikološke nauke.

Dostupan u biblioteci fakulteta.

Poslednja izmena: 1.12.2017.