Prof. dr Slobodan Simović

OSNOVI PRAVA SA USTAVNIM PRAVOM

Osnovi-prava-sa-ustavnim-pravomUdžbenik „Osnovi prava sa ustavnim pravom“ autora Slobodana Simovića predstavlja zaokruženu celinu materije, kojom je, kako se to i naslovom predočava, povezanu nit uvoda u pravo i ustavnog prava. Uobičajeno specijalizovano i odvojeno proučavanje ustavnog prava u odnosu na osnove prava kroz ovu knjigu dobilo je svoju savremeniju formu, čime nas kolega Simović podseća na neumitnu sponu između ove dve akademske discipline. Osim što je neumitna, ovim izdanjem ona postaje i neupitna, jer je znalački postignut efekat kompaktnosti prilikom obrade relevantnih pitanja. Specijalizacija je u nauci svakako dobrodošla, pri čemu ne treba zapostavljati ni integrativan pristup u naučno-istraživačkim postupcima, makar kada je konačan ishod u pitanju. Uostalom, nije li i za Кelzena ili Slobodana Jovanovića bilo podjednako prihvatljivo tretirati i pravnu normu i ustav? Nalazeći se na takvoj misaonoj liniji, autor se potrudio i uspeo da nam u prihvatljivom formatu predstavi celinu važnih, ako ne i najvažnijih pitanja, sa kojima treba upoznati studente tokom edukacije.

Strukturalna sistematizacija izvršena je u skladu sa standardizovanom formulom preglednosti teksta i sinhronizovanog „putovanja“ od jedne ka narednoj celini, čime se čitaocu omogućuje skladnost i misaoni kontinuitet. Stil je primeren akademskom spisateljstvu, te je literarni utisak nakon iščitavanja ugodan. Celina o osnovama prava u potpunosti zadovoljava potrebe studentske javnosti, dok se u celini o ustavnom pravu može evidentirati doprinos razvoju ove nauke. Pri tome, posebno je dograđena ustavna istorija i ustavno komparativno pravo, s obzirom na korektan pristup prilikom analize, na primer, „kineske ustavnosti“, ili posebnim izdvajanjem i obradom karakteristika „ruskog mešovitog parlamentarno – predsedničkog sistema“ kako autor naglašava.

Po svom obimu i kvalitetu, ovaj udžbenik sasvim izvesno predstavlja doprinos razvoju pravne nauke, kako teorije države i prava, tako i ustavnog prava, te zavređuje čitalačku pažnju akademske javnosti i obogaćivanje izdavačkog opusa njenog izdavača.

Dr Srđan Đorđević,
Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Кragujevcu za užu javnopravnu i teorijskopravnu naučnu oblast