Biografija autora

Prof. dr Vladan Ćetković

Prof. dr Vladan Ćetković

 

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1960. godine. Magistrirao (1966.) i doktorirao (1968.) disertacijom „Birokratija i samoupravljanje“ na Visokoj školi političkih nauka u Beogradu. U periodu od 1966 -1967 boravi u Parizu, na Sorboni i stručno se usavršava u klasi profesora Rejmona Arona i Morica Divižea. Od 1979. bio je redovni profesor na predmetu Opšta sociologija na Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Učestvovao je u realizaciji brojnih naučnih projekata i u radu više naučnih i stručnih skupova iz oblasti socioloških i političkih nauka. Autor je više od šezdeset naučnih radova.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 1973. godine dodelio mu je Diplomu za zasluge u osnivanju i razvoju Stomatološkog fakulteta. 1982. godine dobio je i Plaketu za izuzetan doprinos u osnivanju, radu i razvoju Više škole unutrašnjih poslova u Beogradu.
Služi se francuskim, ruskim i nemačkim jezikom.

E-mail: vladan.cetkovic@academyofdiplomacy.net

vratite se nazadVratite se nazad