Prof. dr Slobodan Simović

Terorizam: Atentati i atentatori

Recenzija:

Terorizam Atentati i atentatoriAktuelnost teme ovog rada je nesporna jer fenomen terorizma, kao tradicionalnog pratioca razvoja ljudske civilizacije, izaziva brojne rasprave i kontroverze naročito od „11.septembra 2001.”, kada je poveden i globalni rat protiv ove pošasti. Autor se fokusira na atentat kao pojavni oblik terorizma, koji je najekstremniji vid ispoljavanja terorizma i od najvećeg interesovanja javnosti. S obzirom na mnoštvo radova različite provenijencije o terorizmu poslednjih decenija u svetu, autor je imao ambiciju da kroz genezu, istoriske faze ljudske civilizacije i najznačajnije oblike ispoljavanja ove vrste terorizma, u vidu malog podsetnika, obradi temu na koju se i stručna i laička javnost može validno osloniti i, prema potrebi uvek vraćati. Autor je terorizam, kao planetarni fenomen, pokušao metodološki da objasni na osnovu brojnih indikatora, iznetih u 7 glava. U okviru I glave razrađuje se pojmovno-kategorijalni pristup terorizmu, a u II glavi klasifikacija terorizma prema savremenim teoriskim dometima. Nakon opšteg pristupa fenomenu terorizma autor nas uvodi u okvir glave III u problematiku terorističkih organizacija i poznatih terorista, koja predstavlja težišni deo rada. Potom sledi teoretski deo o atentatu kao pojavnom obliku terorizma, te, u glavi V „Atentati koji su uznemirili svet”. Zatim sledi i studija slučaja ovog prostora , prezentirana u glavi VI, pod nazivom „Politička ubistva i prevrati u Srbiji”. Teoriski pristup u radu se kretao od opšteg, deduktivnog ka posebnom, od opšteg poimanja terorizma do terorističkih organizacija i atentata kao najekstremnijeg metoda njihovog delovanja. Ovo ukazuje da je rad korektno metodološki postavljen. Rad ima brojne klasične i elektronske izvore kako domaće tako i strane. Što nam ukazuje da je iskorišćena ogromna bibliografija o terorizmu koja se nalazi u renomiranim svetskim bibliotekama, a što će pomoći budućim istraživačima u usmerenju korišćenja validnih izvora prema međunarodnim standardima. S obzirom na zastupljenost obrađivane teme u teoriskom, publicističkom, medijskom, političkom i svakom derugom smislu, može se konstatovati da rad poseduje naučni i društveni značaj. Iako pisan prema teorijskim metodološkim uzorima, rad ima i značajne elemente publicistike što može biti od posebnog intereesa za najširu javnost. Iz tih razloga, rad se može uvrstiti u teorisko-publicistički žanr, koji može biti namenjen i stručnoj i laičkoj javnosti. S jedne strane, rad može poslužiti stručnoj javnosti kao „mali podsetnik” o terorizmu i atentatima koji su uzburkali svet, a s druge strane kao korisno štivo o temi koja je neiscrpna u interesovanju kada je u pitanju javnost.

Recenzent
Prof. dr Andreja Savić