Prof. dr Dragan Ranđelović

ZAŠTITA I BEZBEDNOST INFORMACIJA

ZASTITA I BEZBEDNOST INFORMACIJAMonografija Zaštita i bezbednost informacija sa praktikumom urađena je prema nastavnom programu predmeta Zaštita i bezbednost informacija, koji se izučava na osnovnim akademskim studijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Univerziteta Union-Nikola Tesla u Beogradu.

Ona sadrži radove autora, prezentovane na domaćim i međunarodnim konferencijama, objavljene u domaćim i međunarodnim časopisima i prikazane u zbornicima i monografijama a korišćeni su i delovi objavljenih udžbenika autora koji pokrivaju predmetnu oblast.
Sadržaj je podeljen u petnaestnaest poglavlja, koja obuhvataju sledeće teme:

Uvodne napomene o zaštiti i bezbednosti informacija,
1. Računarske mreže,
2. Sigurnost računarskih mreža,
3. Maliciozni programi,
4. Detekcija napada,
5. Alati digitalne forenzike,
6. Spasavanje podataka,
7. Bezbednost mrežne infrastrukture,
8. Bezbednost korisnika,
9. Bezbednost aplikacija,
10. Bezbednost komunikacija,
11. Načela bezbednosti,
12. Organizaciona i operativna bezbednost,
13. Bezbednosni incidenti,
14. Pravna regulativa kompjuterskog kriminala.

U svakom od nabrojanih poglavlja teme su obrađene u nekoliko potpoglavlja. U monografiji je korišćena i odgovarajuća literatura, navedena na kraju monografije.

Monografija je namenjena prvenstveno studentima Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, ali i drugima, kao pomoć u sticanju znanja iz oblasti zaštite i bezbednosti informacija.

Autor izražava zahvalnost recenzentima, specijalisti kriminalistike Slobodanu Nedeljkovići, pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije i načelniku Sektora za telekomunikacije, analitiku i IT, vanrednom profesoru dr Milanu Gligorijeviću i docentu dr Vojkanu Nikoliću sa Кriminalističko policijskog univerziteta u Beogradu, kao i vanrednom profesoru dr Milanu Čabarkapi sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, za primedbe i sugestije kojima su uticali da obrađena građa bude sadžajnija i jasnija.

U Beogradu, 7. marta 2022.

Autor,
prof. dr Dragan Ranđelović