Čedomir Štrbac: Zapisi iz Indije

Prof. dr Čedomir Štrbac: Zapisi iz Indije

Da li je diplomatija nauka ili veština? Odgovor na ovo često postavljano pitanje, u slučaju dr Čedomira Štrpca, bio bi – jeste i jedno i drugo. Nauka, jer autor rukopisa „Zapisi iz Indije” izuzetno dobro poznaje pravo, političku nauku i modernu istoriju. Veština, zato što su diplomatu istorijske okolnosti prečesto stavljale u situaciju da, pored učenosti i znanja, jedino zahvaljujući diplomatskim sposobnostima, umešnosti, ličnom integritetu, ugledu i upornosti doseže do poštovanja sredine u kojoj vrši diplomatsku misiju, željenih tumačenja i ustupaka koji najdirektnije služe interesima zemlje koju zastupa. U slučaju dr Čedomira Štrpca potvrdjuje se i ona definicija diplomatije koja diplomatsku službu i sposobne profesionalne diplomate predstavlja kao „prvu liniju odbrane zemlje”.

Prof. dr Ljubodrag Dimić

Sa stanovišta istoriografije, rukopis Čedomira Štrpca predstavlja izuzetno dragoceno štivo, vredan izvor o jednom bliskom, traumatičnom vremenu savremene istorije, o kojem je nastala brojem ogromna, kvalitetom i pouzdanošću podataka često krajnje problematična i pristrasna literatura. On je otvorio mogućnost uvida u jedan važan segment zbivanja koja su krajem 1990-tih i početkom trećeg milenijuma ostavila dubok trag ne samo na sudbine savremenika sa ovih prostora, već su utisnula svoj pečat i na celokupnu političku stvarnost na globalnom nivou.

Prof. dr Milan Ristović

Štrpčevi Zapisi iz Indije imaju i svoju nespornu literarnu vrednost. Pisani su svežim i bogatim jezičkim izrazom koji se ret-ko sreće u tekstovima slične prirode. Literarne digresije i iskonska iskrenost (čak i neprirodna za današnje vreme) sa kojima je tekst pisan neprestano drže pažnju čitaoca, osvežavaju, upotpunjavaju i oplemenjuju samu bit autorovog diplomatsko-politič-kog kazivanja. Pored tekstova Andrića, Rakića, Crnjanskog, Du-čića i drugih. Zapisi iz Indije pokazuju koliko se diplomatija i književnost prožimaju. Jer, reč je glavni alat i književnika i diplomate. Ambasador Štrbac je majstor reći. Mnogi književnici od pera mogli bi na toj veštini da mu pozavide.

Prof. dr David Đ. Dašić