Prof. dr Mihajlo Vučić – Osnove evropske integracije

(koreni ideje evropske integracije, razvoj institucija i politika Evropske unije,
evropska diplomatija i bezbednost u savremenim međunarodnim odnosima)

Osnove-evropske-integracije… “Nakon tri godine rada kao predavač na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, izvodeći nastavu iz predmeta koji se bave proučavanjem materije evropske integracije, došao sam do zaključka da je studentima neophodan novi udžbenik kako bi lakše mogli da savladaju ovu složenu i dinamičnu materiju. Taj zaključak posledica je dve činjenice. Prva je da u Republici Srbiji ne postoji adekvatan udžbenik koji bi se bavio temom Evropske unije na način koji je potreban studentima koji treba da postanu diplomirani politikolozi za diplomatiju i bezbednost. Oni udžbenici koji postoje, pa čak i na srodnim fakultetima, ili su odveć zastareli, ili su ograničenog opsega i ne obuhvataju sve što je potrebno da jedan student diplomatije i bezbednosti o Evropskoj uniji nauči. Druga činjenica je moj lični uvid u način na koji prosečan student funkcioniše tokom studiranja. Naime, dosadašnji način izvođenja nastave na ovom predmetu, koji je sa moje strane podrazumevao korišćenje različitih naučnih radova i primarnih izvora o materiji evropske integracije kao obavezujuće literature za polaganje ispita, pokazao se za veliki broj studenata zbunjujućim i uticao na njihove rezultate na ispitu, umanjujući prolaznost i donekle i interesovanje za izučavanje ove materije. Shvatio sam da je studentima neophodno dati sveobuhvatan udžbenik kao referentni okvir za izučavanje materije evropske integracije, jednu vrstu priručnika u kome bi, njima prilagođenim jezikom, bili objašnjeni osnovni pojmovi i procesi vezani za ovu materiju. To, međutim, ne znači da odustajem od pristupa korišćenja i drugih naučnih radova, a pogotovo ne od korišćenja primarnih izvora u izvođenju nastave. Naprotiv, nastava će se i dalje bazirati na različitim naučnim radovima, jer je sučeljavanje stavova raznih autora, koji su u svojim radovima uvek motivisani različitim ideološkim, sociološkim i psihološkim polaznim pozicijama, pravi način za sveobuhvatno shvatanje problema koji se izučavaju, drugim rečima to je pravi način studiranja jedne materije. Udžbenik koji je pred Vama, dragi studenti, neka Vam bude samo polazna tačka i stalno utočište, podsticaj za dalja izučavanja, ali i uvek dobrodošao pomoćnik ukoliko je neko pitanje potrebno dodatno razjasniti, povezati sa nekim drugim pitanjem u širu celinu, i konačno ako Vam je potrebno (i ako je to uopšte moguće) da jednim pogledom obuhvatite skoro nepreglednu materiju evropske integracije na jednom jedinom mestu – u ovom udžbeniku.

Pošto sam došao do zaključka da je neophodno izraditi novi udžbenik, bilo je potrebno da se opredelim za njegovu strukturu i sadržinu. Udžbenik, za razliku od jedne naučne monografije, po prirodi stvari teško može biti izvorno naučno istraživanje, već predstavlja pre svega jednu preglednu sistematizaciju znanja iz neke oblasti istraživanja. Međutim, da bi udžbenik bio kvalitetan, on uopšte ne mora da obuhvati sva znanja koja postoje u toj oblasti, već da mudro izabere ona znanja koja su najvažnija i koja će datoj ciljnoj grupi kojoj se udžbenik obraća biti najkorisnija – a to su studenti. Takođe, on mora da tako izabrana znanja sistematizuje na način koji je logičan, jasan i omogućava lako snalaženje studenta prilikom kretanja kroz njegove stranice. Drugim rečima, da uvede studenta u priču i da ga onda upućuje na različite strane izučavanja po nekom redosledu koji treba da se odlikuje unutrašnjom povezanošću, tako da svako sledeće poglavlje predstavlja nadgradnju onog prethodnog, te student, dok udžbenik čita, polako postaje sve informisaniji i lakše se snalazi u pojmovima, povezujući prethodno pročitano sa novopročitanim, da bi konačno na kraju knjige mogao da konstatuje da mu je cela materija udžbenika postala jasna.”

Izvod iz predgovora

Prof. dr Mihajlo Vučić