Prof. dr Mihajlo Manić

DISKURS MEDIJA

Diskurs-medijaMonografija „Diskurs medija“ Mihajla Manića tematizuje raznolike aktuelne medijske probleme. Autor kao posebno značajnu temu prepoznaje različite oblike manipulativne prakse koji su najčešće prisutni u reklamnom delovanju. Posvećujući pažnju analizi dezinformacije, reklame i propagande i sagledavajući manipulativne tehnike koje se primenjuju u medijima i svakodnevnom životu, Manić uočava vezu između struktuiranosti društva i mogućnosti manipulacije. Mada je poznato u kojoj meri manipulacija predstavlja snažan izvor moći, dragoceno je podsećanje na činjenicu da monopol ukida mogućnost kritičke svesti javnog mnjenja. Autor ne razmatra načine na koje pojedinac može da se odupre manipulaciji: medijska pismenost svakako je jedna od delotvornih mogućnosti.

Detaljno je osvetljena reklama kao društveni, kulturni i komunikacioni fenomen i podvučena povezanost medijskih sadržaja, prihoda od oglašavanja i sveopšte komercijalizacije. Često prisutnu dilemu o međuzavisnosti medijskog tržišta i potreba publike, autor razrešava konstatacijom da pojedinci samo prividno imaju utisak da slobodno biraju ono što im mediji kroz sadržaj nude – oglašivači uspostavljaju pravila igre. Mada mediji globalno funkcionišu na ovaj način, zakonodavstvo i regulatorna tela ipak imaju određeni uticaj na razne oblike monopola.

Analizirajući komercijalizaciju sredstava masovnog komuniciranja, Manić pokazuje kako se medijska sfera menja i prilagođava vremenu u kome informacije predstavljaju specifičnu robu. Ovde je presudna uloga medijskih konglomerata, a koncentracija kapitala u velikoj meri utiče na medijski sadržaj, ali i olakšava manipulaciju.

Sva ova pitanja koje autor pokreće, zapravo, mogu se sažeti u jedno: u čemu se danas ogleda moć medija? On tačno zapaža da medijska moć jača u situaciji kada se ponašaju kao inicijatori društvene akcije u situacijama kada se kroz medijski sadržaj otkrivaju kontradiktornosti na relaciji pojedinačno ponašanje i javni moral. Bez obzira na lažne vesti koje svakodnevno cirkulišu medijskim prostorom, na preovlađujuće vrednosti potrošačkog društva i nove načine komunikacije, uloga medija ostaje nepromenjena: i u novim okolnostima, oni jesu čuvari demokratije. Suština medijskog delovanja je upravo prepoznata u redovima koji su pred vama.

Doc. dr Maja Vukadinović,
Fakultet savremenih umetnosti