ISTORIJAT

2006. Osnovana je Visoka škola akademskih studija Akademija za diplomatiju i bezbednost i ušla u postupak akreditacije. U školskoj 2006/2007. godini upisana je prva generaciju studenata.
2007. Akademiju preuzima prof. dr Nenad Đorđević.
2008. Ustanova je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju. Akreditovan je trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija – Diplomatija i bezbednost. Iste godine Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije izdaje i dozvolu za rad.
2009. Akademija za diplomatiju i bezbednost u skladu sa Strategijom razvoja akredituje drugi stepen akademskih studija master – Diplomatija i bezbednost. Ovim studijskim programom svim studentima osnovnih akademskih studija omogućeno je dalje napredovanje u skladu sa bolonjskim obrazovnim procesom kom pripada Srbija. U školskoj 2009/2010. Akademija upisuje prvu generaciju studenata na master akademskim studijama – diplomatija i bezbednost.
2013. Akademija za diplomatiju i bezbednost u skladu sa Strategijom razvoja akredituje drugi stepen akademskih studija master – Korporativna bezbednost.
2014. Akademija za diplomatiju i bezbednost ulazi i uspešno okončava postupak transformacije u Fakultet za diplomatiju i bezbednost.
Fakultet za diplomatiju i bezbednost ulazi u sastav Univerziteta Union „Nikola Tesla“.
Fakultet za diplomatiju i bezbednost reakredituje Ustanovu i sve studijske programe.
Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost osniva se Institut za strateške studije kao integralni deo fakulteta. Cilj Instituta je jačanje naučno-istraživačke delatnosti iz oblasti međunarodne, regionalne i nacionalne bezbednosti, kao i međunarodnih odnosa i diplomatije. Institut se bavi osnovnim i razvojnim istraživanjima od interesa za fakultet, ali i pruža naučnu i stručnu ekspertizu zainteresovanim stranama.
2015. Fakultet za diplomatiju i bezbednost dobija dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
2016. Fakultet za diplomatiju i bezbednost formira i akredituje Centar za obuku službenika privatnog obezbeđenja. Centar dobija dozvolu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije za vršenje stručne obuke službenika privatnog obezbeđenja.
2017. Fakultet za diplomatiju i bezbednost preuzima novi menadžment nakon čega dolazi do promene poslovne politike.
2018. Fakultet intenzivira naučnu aktivnost. Institut za strategijske studije Fakulteta za diplomatiju i bezbednost pokreće naučni časopis Diplomatija i bezbednost. Glavni i odgovorni urednik časopisa postaje prof. dr Andreja Savić. Redakcija i izdavački savet je međunarodnog karaktera. Časopis izlazi dva puta godišnje. U okviru “Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji” u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, FDB organizuje naučni skup Geopolitički i bezbednosni aspekti mogućih rešenja statusa Kosova i Metohije. U saradnji sa Institutom za strategijske studije Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije, FDB organizuje naučni skup Sto godina od završetka Prvog svetskog rata – Iskustva i pouke. 
2019. Fakultet za diplomatiju i bezbednost u skladu sa strateškim planom razvoja formira tim za procenu ulaska FDB-a u umetničko polje. Iste godine povodom dve decenije od NATO agresije na našu zemlju, FDB organizuje naučnu konferenciju Međunarodnopravni i bezbednosni aspekti NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999.
2020. Fakultet za diplomatiju i bezbednost uspešno ulazi u polje umetnosti i akredituje studijski program Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija. Iste godine FDB se akredituje kao naučno-istraživačka organizacija (NIO) u oblasti društvenih nauka i to političkih nauka i nauka o bezbednosti. Time FDB postaje prva privatna NIO u oblasti nauka o bezbednosti. Časopis Diplomatija i bezbednost dobija veću naučnu kategoriju.
2021. Fakultet za diplomatiju i bezbednost formira tim za ulazak ustanove u polje tehničko-tehnoloških nauka. Iste godine sprovodi se postupak reakreditacije studijskih programa osnvnih i master akademskih studija. Postupak reakreditacije okončan je uspešno. Naredni postupak reakreditacije je 2028. godine. Časopis Diplomatija i bezbednost drugu godinu zaredom dobija veću naučnu kategoriju.
2022. Fakultet za diplomatiju i bezbednost fakultet predaje Nacionalnom akreditacionom telu elaborat za akreditaciju četvorogodišnjeg studijskog programa osnovnih akademskih studija u polju tehničko-tehnoloških nauka i u oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije sa izlaznim zvanjem Diplomirani inženjer softvera. Časopis Diplomatija i bezbednost treću godinu zaredom dobija veću naučnu kategoriju.