POZIV AUTORIMA ZA DOSTAVLjANjE RADOVA

Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz svoje oblasti istraživanja ukoliko isti ranije nisu objavljivani u drugim časopisima. Rokovi za prijem kompletnih radova u tekućoj godini su 1. maj i 1. novembar.

Svoje radove, u naznačenim rokovima, poslati uredništvu na elektronsku adresu: institut@fdb.edu.rs

Molimo autore da se pridržavaju UPUTSTVA ZA AUTORE i da prilikom slanja popune i IZJAVU AUTORA o originalnosti rada (možete preuzeti sa linkova: UPUTSTVO, IZJAVA).

Nakon uspešne prijave rada autor će dobiti odgovor da je rad primljen. Nakon preliminarnog pregleda rada uredništvo može rad odmah vratiti autoru na doradu ili poslati recenzentima u dalju proceduru. Proces recenzije traje 15 dana. Kopija rada sa eventualnim primedbama biće poslata autorima na dalje ispravke. Radove bi trebalo ispraviti i ponovo poslati uredniku u roku od 15 dana. Objava rada uslovljena je dobijanjem dve pozitivne anonimne recenzije i preporuke recenzenata za štampu.

Redakcija časopisa zadržava pravo da članak prilagodi jedinstvenim standardima uređivanja i pravopisnim pravilima srpskog i engleskog jezika.

Objava radova je besplatna. Autori će dobiti besplatan primerak broja časopisa u kom je njihov rad štampan.

Uredništvo časopisa DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

UPUTSTVO ZA AUTORE Brochure ICON

IZJAVABrochure ICON