Uredništvo časopisa DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST upućuje poziv autorima za dostavljanje naučnih radova za novi broj (God. 3, Broj 1/2020).

Časopis DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST objavljuje naučne radove bazirane na teorijskim i empirijskim istraživanjima iz oblasti politikologije i bezbednosti, kao i njima srodnih naučnih disciplina. Časopis je otvoren i za radove zasnovane na interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim istraživanjima koji daju doprinos navedenim i ostalim društveno–humanističkim naučnim oblastima na originalan i inovativan način.

U skladu sa postojećom praksom da svaki broj časopisa, osim raznovrsnosti rubrika, bude posvećen nekom značajnom događaju ili aktuelnoj temi, u ovom broju smo se opredelili za temu: „EKOLOŠKA BEZBEDNOST – IZAZOVI I PROBLEMI“. Globalni, ali i lokalni problem, najozbiljniji izazov savremene civilizacije, zahteva multidiscilpinaran pristup: bezbednosni, zdravstveni, politički, pravni, ekonomski, društveni, psihološki…,  nadahnjuje aktiviste u borbi za očuvanje životne sredine i prirode.

Rok za predaju naučnih radova za naredni broj (God. 3,  Broj 1/2020) je 15. april 2020. godine.

Poziv možete proslediti zainteresovanim autorima.

Informacije o časopisu i uputstvo autorima nalaze se na adresi:

http://www.diplomatija.com/fakultet/diplomatija-i-bezbednost-nacni-casopis/

Branko Velov, sekretar