Akreditacija

Akreditacija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost kao naučnoistraživačke organizacije NIO

Akreditacija ustanove, Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Akreditacija FDB, Osnovne akademske studije – Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija

Akreditacija FDB, Osnovne akademske studije – Diplomatija i bezbednost

Akreditacija FDB, Master akademske studije 1, Diplomatija i bezbednost

Akreditacija FDB, Master akademske studije 2, Korporativna bezbednost

Dozvola za rad, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja

Dopuna dozvole za rad (Umetničko polje)

Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova o ovlašćenju Centra za obuku službenika privatnog obezbeđenja

Pogledajte Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Fakultet ulazi u treći ciklus reakreditacije nakon 7 godina, od 2014. od poslednje reakreditacije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju član 23, stav 7.

Zakon možete preuzeti na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_visokom_obrazovanju.html

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 73/2018)

Deo Zakona koji tretira Akreditacije jeste Član 23, čiji Stav 7 glasi:

Postupak akreditacije sprovodi se redovno, u roku od sedam godina, a ranije na zahtev visokoškolske ustanove.

Uputstvo o tome kako proveriti da li je neka Visokoškolska ustanova u državi Srbiji akreditovana ili ne.

Korak 1: 

Posetite sajt komisije za akreditaciju na adresi: https://www.kapk.org/sr/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0/

Korak 2:

https://drive.google.com/file/d/1jaaWTvUxZ9EtAAQxyVB1wvCmjOZ-bL60/view

Korak 3:

Idite na stranicu 61. dokumenta iz Koraka 2.

In english:

Step 1:

Visit the website of the Commission for Accreditation and Quality Assurance.

https://www.kapk.org/en/home/

Step 2: 

At the bottom of the page you will find:

A GUIDE THROUGH ACCREDITED INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND STUDY PROGRAMS IN SERBIA

https://drive.google.com/file/d/1XEtzHSkx1rH2eQi4V2NC01rmWWpYoBts/view

Step 3:

Go to page 61 of the document from step 2.