Akreditacija

Odluku o reakreditaciji Ustanove i studijskih programa (OAS – Diplomatija i bezbednost, MAS – Diplomatija i bezbednost, MAS – Korporativna bezbednos) Komisija za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela je donela na 63. sednici. Reakreditacioni ciklus traje narednih 7 godina.

Ustanova – Fakultet za diplomatiju i bezbednost

Akreditacija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost kao naučnoistraživačke organizacije NIO (2020)

Akreditacija ustanove, Fakultet za diplomatiju i bezbednost (2021)
Akreditacija ustanove, Fakultet za diplomatiju i bezbednost (2014)

Akreditacija, Osnovne akademske studije – Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije (2023)

Akreditacija, Osnovne akademske studije – Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija (2020)

Akreditacija, Osnovne akademske studije – Diplomatija i bezbednost (2021)
Akreditacija, Osnovne akademske studije – Diplomatija i bezbednost (2014)

Akreditacija, Master akademske studije 1, Diplomatija i bezbednost (2021)
Akreditacija, Master akademske studije 1, Diplomatija i bezbednost (2014)

Akreditacija, Master akademske studije 2, Korporativna bezbednost (2021)
Akreditacija, Master akademske studije 2, Korporativna bezbednost (2014)

Dozvola za rad, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja

Dopuna dozvole za rad (Umetničko polje)

Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova o ovlašćenju Centra za obuku službenika privatnog obezbeđenja

NAPOMENA: Na zvaničnom sajtu Nacionalnog akreditacionog tela u sekciji Akreditacija i podsekciji Ishodi akreditacije nalazi se Vodič za studente koji se redovno ažurira. Na stranici 77 nalazi se kompletna informacija o reakreditaciji.