Na sednici Saveta Akademije za diplomatiju i bezbednost održanoj 5. decembra 2013. godine za novog direktora Akademije jednoglasno je izabrana doktor političkih nauka Violeta Rašković-Talović. Rašković-Talović je magistrirala na politikologiji religije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a doktorirala na Fakultetu za evropske pravno-političke studije na tamu „Međunarodnopolitički aspekt konflikta u Čečeniji“. Usavršavala se u Institutu za strateška istraživanja Ruske Federacije u Moskvi.

U skladu sa Statutom Akademije direktor se bira na mandat u trajanju od tri godine.

Intervju:
Dr Violeta Rašković Talović: Evropa ćuti na fašizam