Doc. dr Milijana Danevska

Karijera: Direktor protokola u Organizaciji za hemijsko razoružavanje, OPCW, Hag, 16.01.2005. do 01.02.2012.
Ambasador Makedonije u Holandiji 20.03.2001. do 15.01.2005.
Ministar za razvoj/trgovinu u Vladi Makedonije od 1.12.1998. do 19.03.2001.
Pomoćnik Ministra nauke, u Vladi Makedonije od 21.03.1991. do 30.11.1998.
Mlađi asistent na Pravnom fakultetu u Bitoli od 1.09.1984. do 1.06.1986.

Obrazovanje: Osnovne studije prava završila je na Pravnom fakultetu u Bitolju 1983. godine.
Na temu “Ugovor o stranim ulaganjima” odbranila magistraturu na Pravnom fakultetu u Skoplju 1993. godine.
Odbranila doktorat na Skopskom Univerzitetu 1996. godine na temu “Strane direktne investicije i evropsko pravo”.

Usavršavanje u inostranstvu: 1993. u Velikoj Britaniji uspešno završila tromesečni kurs za menadžere. Poseduje Certificates za unutrašnju kontrolu, (The Hague, 2008) za veštinu prezentiranja i pisanje izveštaja (Presentation Skills and Writing Report Skills, The Hague, 2007), Diplomatic and Corporate Protocol, Diplomatski i biznis protocol (Brussels, 2006) Risk Management , Result Based Management, Menadžment rizika i menadžment baziran na rezultatima, (The Hague, 2011), Career Promotion, Napredovanje u karijeri (The Hague, 2011)

Naučni radovi, članci i nastupi: Dr Milijana Danevska, Strane direktne investicije u svetlu evropskog prava, (1997) Bitolj, Makedonija
Dr Milijana Danevska, Strane direktne investicije u svetlu evropskog prava, dopunjeno izdanje (1999) Bitolj, Makedonija
Mr Milijana Danevska, Kako do stranih direktnih investicija (1995) Helvetika, Makedonija
Dr Milijana Danevska, Potreba o multilateralanom pristupu stranim direktnim investicijama, Ekonomija i biznis, Skoplje, maj, 2000, članak
Dr Milijana Danevska, referat na skupu The global reconstruction and development, Conference, USA, September 1999.
Dr Milijana Danevska , Zurich, Jun 2000, nastup povodom završnih pregovora sa EFTA zemlje članice
Dr Milijana Danevska, nastup povodom početka pregovora sa WTO u Ženevi, Maj 2000.

Priznanja: Najbolji student Univerziteta Bitolj, 1983. godine.
Woman of the Year, 2000, American Biographical Institute.

Poznavanje stranih jezika i kompjuterske veštine: Pored makedonskog i srpskog jezika, fluentna u engleskom, a poseduje radni nivo znanja francuskog jezika. Koristi Windows 95, 2000, Lotus Notes kao i XP.

E-mail: milijana.danevska@academyofdiplomacy.net