U gradjanstvu je završio Filozofski fakultet. Od vojnih škola, završio je Vojnu akademiju, Visoku vojno-političku školu i Školu nacionalne odbrane. U vojnoj karijeri obavljao je više komandnih i štabnih dužnosti. Bio je u diplomatskoj službi u Pragu i Moskvi.

Od značajnih dužnosti bio je: komandant brigade, savetnik ministra odbrane, načelnik Vojno-obaveštajne službe i zamenik načelnika Generalštaba, od sredine 2002. godine do početka 2005. godine obavljao je dužnost načelnika Generalštaba.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Menadžment u sistemu odbrane – realizacija, problemi, moguća rešenja” odbranio je početkom 2009. godine na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu.

E-mail: b_krga@academyofdiplomacy.net